การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข


จำนวนผู้ลงทะเบียน Online: 1962 คน

กำหนดการประชุม

8-10 กันยายน 2563 (คลิกที่ภาพเพื่อขยายข้อความ)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Virtual Online

โปรดกรอกแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน


Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Username, Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ ก่อนเริ่มการประชุม 20 นาที (เริ่มเปิดให้เข้าร่วมการประชุมเวลา 07.30 น. ของวันที่ 8-10 กันยายน 2563 )


หากท่านไม่ได้รับ username/password ทาง email ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Virtual Online